Biz Orada Mutluyduk

Tüm dünyada yankı uyandıran Gezi direnişine değişik motivasyonlarla katılan gençleri anlamada kaynak oluşturacak önemli bir çalışma daha okurlarla buluştu. Akademisyen ve yazar Müge İplikçi, Biz Orada Mutluyduk adıyla yayımlanan kitapta, o günlerde “orada”(Taksim’de) neler yaşanıp hissedildiğini gençlerin kendi anlatımlarıyla ortaya koyuyor. Kitap, Müge İplikçi’nin, 2013 Mayıs ayının son günlerinde. Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye’nin birçok bölgesine yayılan direniş sırasında yaptığı söyleşilerden oluşuyor. Yarısı kadın, yarısı erkek yirmi kişiyle röportajın yer aldığı çalışma, özellikle günümüz gençliğini kavramada ders niteliği taşıyan anlatımlar içeriyor. Antikapitalist Müslümanlar’dan, LGBT bireylere, feministlerden Yeşil harekete gönül vermiş olanlara kadar, farklı renk ve düşünceden gençler, dünyaya, olaylara ve siyasete, özgürlük ortak paydasından nasıl baktıklarını ortaya koyuyorlar.